EĞİTİMLERİMİZ

C#(sharp) Eğitimi

 

140 Saat

Başlangıç Tarihi :21 Ekim 2019 

Bitiş Tarihi : 12 Şubat 2020

Pazartesi-Çarşamba-Cuma Saat : 19:00-22:00

 

C# Nedir :

C# basit, modern, genel-amaçlı, nesneye yönelik programlama dili olarak tasarlanmıştır.C# ile web uygulamaları, Windows form uygulamaları, Windows phone uygulamaları, console uygulamaları yapılabilir. C# ile genellikle takip programları, kendi kişisel ihtiyaçlarımızı karşılayan projeler veya şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayan büyük ve profesyonel projeler geliştirilebilir.

C# Eğitimine Kimler katılabilir :

Kendi yazılım alanında gelitirmek isteyen herkes katılabilir.Fayasoft Eğitim Merkezinde C# Eğitimini uzman eğitmenler eşliğinde alarak kendinizi geliştirebilir ve yazılım firmalarında yazılım geliştirici veya kurumların yazılım departmanlarında işe başlayabilirsin.

C# Eğitiminin Amacı :

C#, yazılım sektörü içerisinde en sık kullanılan iki yazılım dili olan C ve C++ etkileşimi ile türetilmiştir. C# eğitimi programlama dili ve mantığını öğretmektedir.

Eğitim İçeriği :

Windows ve .Net Yazılım Geliştirme Temelleri

Programlamaya Giriş
 
 
Yazılım Nedir, Yazılımcı Kimdir?
Programlama Dillerinin Tarihçesi
İntegrated Development Environment (IDE)

IDE Tanıtım :
 

Visual Studio 2015 Kurulumu, Arayüz Tanıtım, Menü ve Pencere Tanıtımları, İntellisence

Kaynak Site Tanıtımları :
  

Online MSDN Üzerine Arama yapmak, Stackoverflow,CodeProject vb.

Algoritma :

Algoritma Nedir, Akış Diagramı?

C# ile Programlamaya Giriş ve .NET Platformu :
 
 
.NET nedir, .NET Framework Yapısı

C# Programlama Dili Yapısı :

Kod Derleme Süreçleri (CLR,MSIL,JIT,ASCII,Unicode vb.)

Console Programlama :

Main Metodu, Name Space Kavramı
System ve Using Direktifi
Write,Writeline ve Readline Komutlarının Kullanımı

Değişkenler :

Değişken Nedir, Veri Tipleri, Değişkenlerin Kullanımı

Operatörler :

Atama Operatörü,Mantıksal Operatörler,İlişkisel Operatörler,Aritmetik Operatörler

Masaüstü Uygulamalarına Giriş :  

Masaüstü Uygulaması Nedir, Windows Forms Projesi Oluşturmak, Windows Formları ile Çalışmak, Basit Formlar ile Çalışmak, Basit Form Olayları (Temel Eventler), Yeni Form Eklemek
Properties Kullanımı (Name,Text,Font,Size vb.)

Tip Dönüşümleri :

Tip Dönüşümleri, LAB:Aritmetik Operatörler (Temel dört işlem ve Mod Kullanımı) ile matematiksel işlemler

Hata Yönetimi ve Kod İzleme :
 
 
Derleme Hataları, Çalışma Zamanı Hataları, Try Catch, Mantıksal Hatalar
BreakPoint
Watch Penceresi
Step Info

Karar Yapıları :
 

IF,Else,Else IF Deyimleri
Ternary IF
Switch Case

Döngüler  :

For Döngüsü
While Döngüsü
Do While Döngüsü
Foreach Döngüsü

Keywords :
 
 
Break,Continue ve Return Anahtar Kelimeleri

Diziler :

Dizi Nedir?
Dizi Kullanım ve Özellikleri
Döngüler ile Dizi Kullanımı(Foreach)
Array Sınıfı Nedir?
Array Sınıfı Metotlarının Kullanımı

Metotlar :

Metot Nedir?
Metot Overload Nedir?
Metot Kullanımları (Geriye Dönüş Yapan ve Parametre Alan vb.
Metot Detayları (Summary vb.)
Metotlarda Out ve Ref Parametrelerini Kullanmak
Extension Metot Kullanımı


C# Hazır Metotları :

String Metotlar
DateTime Metotlar
Math Kütüphanesi ve Metotları

Koleksiyonlar :

Koleksiyon Nedir?
Generic
List
Array List

Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş :

Object Orientented Programming Nedir?
Nesne Tabanlı Programlama Dilleri Nelerdir?​
Nesne Nedir?​
Object Oriented Prensipleri
 
Sınıf Kavramı :

Sınıf Nedir?
Sınıf Nasıl Oluşturulur?
Instance
Field
Property
Encapsulation
Access Modifiers
Constructor
Referance Types ve Value Types Kavramları
Struct
Static Class, Static Member
Inheritance
Polymorphism
Abstract Class
Sealed Class 

Enum :

Enum 

Interface :

Interface 

Delegate ve Event :

Delegate
Event 

Collection Kullanımı :

List Kullanımı (List, IList, ICollection)
Dictionary
IEnumabrable 

Custom Exception :

Custom Exception Nesneleri Oluşturmak

Veritabanına Giriş : 

Data ve Database Nedir?
Database Files
RDBMS Nedir?
Database Tipleri
Database Servers
MsSQL Server Tanıtımı, Versiyonları ve Tarihçesi
 
Normalizasyon :

Data Anormallikleri ve Data Normalizasyonu
SQL Server Management Studio Tanıtımı
SQL Server Veri Tipleri SQL Server Üzerinde Tablo Tasarımı
Constraits 

Transact SQL :

Transact SQL Nedir?
T-SQL Sorgulama Örnekleri
T-SQL Sıralama ve Filtreleme Sorguları
Aggregate Functions
T-SQL Sorgularında Case-When, Group By ve Having Kullanımı
Distinct, Order By, Top Söz Dizimleri
SubQuery Kullanımı
T-SQL Join
SQL Windowing, Rank, Partion By, Over, Row Between Söz Dizimleri
SQL Pivot Sorguları 
SQL Indexleme
Clustered ve Non-Clustered Index
ColumnStore Index
 
View : 

View Oluşturma ve View Kullanımı 

Kullanıcı Tanımlı (UDF) Fonksiyonlar :
  
Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Oluşturma
Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Kullanma 

Stored Procedure :

Stored Procedure Kullanımı
Stored Procedure Çağırma 

Transaction ve Trigger :
 
Trigger Kullanımı
Transaction Kullanımı

SQL Server 2016 Yenilikleri :

Dynamic Data Masking
Native JSON
Row Level Security
Temporal Tables
Query Store
Always Encrypted
Inclued Live Query Statics

Data Access :

ADO.NET Nedir?
Framework Nedir?
Hangi .NET Uygulamaları ile Çalışır?
Hangi Provider ile Çalışı​r?

Connected Data Access with ADO.NET :

SQL Connection Oluşturma
Sorgu Yazmak
Try-Catch-Finally ve "using" Kullanarak .con() Kapatma
.config Dosyası üzerinde ConnectionString
SqlCommand Çeşitleri (ExecuteQuery ExecuteNonQuery)
Stored Procedure Çağırma

Disconnected Data Access with ADO.NET :

Disconnected Data Access Nedir?
SqlDataAdapter
DataSet, DataSet Cache Mantığı
Veriye Connected ve Disconnected Durumlarda Ulaşmanın Farkları

Entity Framework :

ORM Yapısı Nedir?
NuGet Package Manager Nedir?

Entity Framework DB First Approach :

Entity Framework Yaklaşımlarının Tanıtımı
LinQ Sorgulama, Northwind Kullanarak Veri Çekme
Performans Kıyaslama

Crud İşlemleri :

Oluşturulan DB üzerinde; Inserti Update ve Delete İşlemleri

Entity Framework Code First Approach :

Code First Approach Detaylı Tanıtımı
Code First ile DB Oluşturma
Data Annotations ve Schema Kullanarak Crud İşlemleri

EF Code First Approach ile Mapping Detaylandırma :

OnModelCreating() Methodunu "override Etmek
Entity Splitting
Table Splitting
Conditional Mapping
Code First ile Many to Many İlişkisi
Composite Key Oluşturm

 


WorldCard ve BonusCard'a Taksit

  • İndirim Koşulları

    • Aynı firmadan 3 kişi katılımında %10
    • Aynı firmadan 4-6 kişi katılımında %15
    • Aynı firmadan 6'dan fazla kişi katılımında %20
    • Bireysel katılım 2 Kişi %5 

Eğitim Tarihi
       21.10.2019 19:00
Ad Soyad
Eposta
Telefonu
Firma
Mesaj
.
© 2018 Fayasoft Yazılım & Tasarım